2013 Chevrolet Cruze 1G1PA5SHXD7174353

18522R 2013 Chevrolet Cruze 1G1PA5SHXD7174353 Sedan Summit White FWD 6 Speed Automatic Ideal Auto Sales-Springfield

2013 Chevrolet Cruze 1G1PA5SG4D7237261

18335R 2013 Chevrolet Cruze 1G1PA5SG4D7237261 Sedan Silver Ice Metallic FWD 6 Speed Automatic Ideal Auto Sales-Mattoon

2014 Chevrolet Cruze 1G1PC5SB4E7174243

18467A 2014 Chevrolet Cruze 1G1PC5SB4E7174243 Sedan Red Hot FWD 6 Speed Automatic Ideal Auto Sales-Mattoon

2015 Chevrolet Cruze 1G1PC5SB3F7224518

18498A 2015 Chevrolet Cruze 1G1PC5SB3F7224518 Sedan Tungsten Metallic FWD 6 Speed Automatic Ideal Auto Sales-Decatur